Vattenfall Ehub

Eind 2019 is de kolencentrale van Vattenfall op het Hemwegterrein uit bedrijf genomen en wordt deze gereed gemaakt voor ontmanteling. De Hemweglocatie zal een transitie ondergaan naar een energiehub voor de levering en opslag van fossielvrije elektriciteit, warmte en duurzame brandstoffen zoals groene waterstof en synthetische kerosine.

 

Wat is het?

Gestart wordt met de ontwikkeling van waterstofproductie voor de mobiliteitssector, met latere opschaling naar grootschalige waterstofproductie als grondstof voor industrieën of duurzame brandstoffen voor de lucht- en scheepvaart. Grootschalige batterijen voor de opslag van elektriciteit moeten er aan bijdragen dat er in tijden van onvoldoende wind en zon toch een flexibele bron van groene elektriciteit is. De gasgestookte Hemweg 09 elektriciteitscentrale zal geschikt gemaakt worden voor waterstof waardoor deze ook een bijdrage kan leveren aan continue leveringszekerheid van groene elektriciteit. Om aan de groeiende warmtevraag in de Amsterdamse regio te kunnen voldoen zullen elektrische boilers geplaatst worden. Al deze systemen zullen geïntegreerd worden voor een optimaal energetisch rendement van de fossielvrije energiehub.  

Wat heeft het project nodig?

Waterstofinfrastructuur en een robuust elektriciteitsnet voor de elektrificatie van de stad en industrieën.

Wat is de opleverdatum?

Het programma wordt uitgevoerd in de komende 10 jaar, waarbij de eerste installatie in 2023 of 2024 operationeel kan zijn.


< terug naar projecten kaart