Vattenfall Ehub

Eind 2019 is de kolencentrale van Vattenfall op het Hemwegterrein uit bedrijf genomen en wordt deze gereed gemaakt voor ontmanteling. De Hemweglocatie zal een transitie ondergaan naar een energiehub voor de levering en opslag van fossielvrije elektriciteit, warmte en duurzame brandstoffen zoals groene waterstof en synthetische kerosine.

 

Wat is het?

De Hemweglocatie wordt in de komende jaren omgevormd naar een fossielvrije energiehub voor de productie van fossielvrije elektriciteit en warmte en de omzetting daarvan naar groene waterstof.

De eerste stap is in 2019 gezet met het sluiten van de kolencentrale waarvan de ontmanteling naar verwachting in 2025 is afgerond. De andere elektriciteitscentrale draait op aardgas en blijft de komende decennia zorgen voor regelbaar productie van elektriciteit en wordt voorbereid om op het warmtenet aan te sluiten. Daarnaast zal deze centrale worden verduurzaamd door over te schakelen van aardgas naar waterstof.

Voor de verduurzaming van de regionale mobiliteit zal een laadplein worden ontwikkeld waar (zwaar) wegverkeer kan laden, maar mogelijk ook elektrisch aangedreven binnenvaartschepen opgeladen kunnen worden.

De productie van waterstof is nodig voor mobiliteit en industrie waarvoor directe elektrificatie (nog) geen oplossing is. Op de Hemweglocatie wordt daarom een elektrolyser van 10MW gebouwd, voldoende voor ruim 10 miljoen duurzame vrachtkilometers over de weg per jaar.  Opschaling naar grotere volumes waterstof voor bijvoorbeeld de productie van synthetische brandstoffen worden onderzocht op haalbaarheid.   

Kleinschalige batterijen kunnen opgeladen worden op de Hemweg en decentraal ingezet worden voor energievoorziening van bijvoorbeeld evenementen of bouwplaatsen. Grootschalige batterijen voor de opslag van elektriciteit moeten er aan bijdragen dat er in tijden van onvoldoende wind en zon toch een flexibele bron van groene elektriciteit is en het regionale elektriciteitsnet daarmee in balans blijft.

Wat heeft het project nodig?

De criteria voor succes variƫren per deelproject, maar een aantal voorwaarden zijn gemeenschappelijk voor allemaal:

  • Infrastructuur voor waterstof
  • Oplossing voor netcongestie in de regio
  • Ketensamenwerking met klanten en technologieleveranciers, ondersteund met stimulerend overheidsbeleid
  • Versnelde groei van duurzame elektriciteitsopwekking

Wat is de opleverdatum?

De ontwikkeling van de fossielvrije energiehub zal in fases plaatsvinden waarvan de eerste projecten in 2024 opgeleverd worden.


< terug naar projecten kaart