SEP = Sharing Energy

Kolen en gas maken de komende jaren steeds meer plaats voor energie uit duurzame bronnen, zoals wind en zon. Hierdoor neemt de druk op de energie-infrastructuur meer toe. Het verzwaren van het net is tijdsintensief en duur. Daarom kijkt SEP naar hoe de huidige infrastructuur optimaal kan worden benut. Bijvoorbeeld door met elkaar energie te delen.

 

Wat is het? 

SEP staat voor Shared Energy Platform en helpt bedrijven in het Amsterdamse havengebied om onderling duurzame energie te delen. SEP stemt vraag en aanbod real-time op elkaar af. SEP is een initiatief van Port of Amsterdam in nauwe samenwerking met Entrnce, een 100% dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander.

Wat heeft het project nodig? 

SEP is een open-source platform dat de energievraag en het aanbod op elkaar afstemt. Zo balanceert SEP het net per onderstation, om congestie te vermijden. Daarnaast streeft SEP naar real-time matching van vraag en aanbod van duurzame energie. Dit betekent: als de zon schijnt, krijg je zonne-energie, en als de wind waait, windenergie. Is er geen zon of wind? Dan krijg je duurzame energie van de biomassacentrale AEB. 

SEP doet een oproep aan andere partijen om mee te bouwen aan het open-source platform. SEP is altijd op zoek naar partners die het verbruik en productie van duurzame stroom kunnen sturen. Denk aan koel- en vrieshuizen, pompen in bijvoorbeeld warmte- en koudeopslag en batterijen. Van al deze toepassingen zijn meerdere voorbeelden te vinden in de haven. Als al deze partijen op ons platform gaan ontwikkelen, kunnen we samen de markt nog groter maken. 
 

Wat is de opleverdatum? 

SEP is sinds 1 augustus 2020 operationeel. Inmiddels zijn er drie klanten aangesloten op het platform. De uitdaging ligt er nu om zoveel mogelijk partijen uit de haven mee te krijgen. Kijk op: www.sep-energy.nl 

< terug naar projecten kaart