Projecten bij AEB Amsterdam

1. Processtoom uit restwarmte van AEB Amsterdam

AEB Amsterdam produceert energie bij verbranding van niet-recyclebare reststromen afval. Naast stadsverwarming en elektriciteit kan ook processtoom voor de nabijgelegen industrie geleverd worden.

Wat is het?

AEB Amsterdam produceert duurzame processtoom van diverse kwaliteiten die het aan de omringende industrie kan leveren.’

Wat heeft het project nodig?

Voldoende afnemers en infra (buisleidingen)

Wat is de opleverdatum?

De planning is om eerste levering in 2024 te realiseren.


2. CO2 afvang en gebruik uit afvalverbranding

Bij de verbranding van restafval komt CO2 vrij, waarvan twee derde groen. AEB Amsterdam gaat CO2 afvangen, waarbij de fossiele CO2 opgeslagen wordt in lege gasvelden en de groene CO2 gebruikt kan worden in glastuinbouw of industrie.

CO2 afvang en levering aan tuinders
Reductie CO2 450 Kton afvang, waarvan 250 Kton als scope 3 CO2-reductie bij tuinders. Deels doordat afvang energie kost, en tuinders ook nog op WKKs blijven aangewezen ivm warmtevraag. Overige (duurzaamheids)effecten Inzet WKK in zomer voor CO2-productie uit aardgas wordt voorkomen.

Wat is het?

AEB wil de CO2 in de rookgassen uit de Hoog Rendements Centrale afvangen. De afgevangen CO2 wordt geleverd aan tuinders die via het OCAP-netwerk. Een ander deel van de CO2 zal vloeibaar gemaakt worden en geleverd aan tuinders die niet aan het OCAP netwerk zijn verbonden. Tuinders gebruiken CO2 om plantgroei (fotosynthese proces) te versnellen.

Wat heeft het nodig?

Samenhang andere projecten CCU en CCS gaan samen. Er is een overschot aan CO2 nodig om als tuinder over te schakelen naar externe CO2.

Wat is de opleverdatum?

Fasering: haalbaarheidsfase loopt
Realisatie geschiedt met behulp van SDE++ subsidie en aanwezige infrastructuur naar opslag; planning 2025.

< terug naar projecten kaart