Projecten bij Integrated Green Energy Solutions (IGES)

Integrated Green Energy Solutions (IGES) loopt voorop bij het ontwikkelen van duurzame technologie om energie op te wekken uit niet-recyclebare kunststoffen. IGES bouwt een fabriek uit deze niet-recyclebare kunststoffen, diesel en chemicaliën voor de productie van nieuwe plastics te produceren.

 

Wat is het?

IGES zet niet recyclebaar plastic afval om in diesel, chemicaliën en gas. Hiermee wordt 57.000 ton Co2 per jaar gereduceerd. De chemicaliën kunnen gebruikt worden voor nieuwe plastics -> chemisch recycling. In de toekomst kan er ook kerosine uit het plastic afval gemaakt worden.

Wat heeft het project nodig?

Eenduidig beleid. Op dit moment zitten er tegenstrijdigheden tussen het Europese beleid en de lokale uitvoering. Regels voor nieuwe, schone brandstoffen, sluiten niet aan met beleid Brussel.

Wat is de opleverdatum?

Medio 20212. Samenwerking PARO en IGES

Samenwerking PARO en IGES levert wereldprimeur op
“Een afvalloze samenleving is het streven, maar nog lang niet aan de orde,” zegt bedrijfsdirecteur André Arends van de GMP Groep. “Te veel nog komt in de verbrandingsoven terecht of zelfs in vuilstort.”

Dit jaar heeft het bedrijf een nieuwe stap gezet en gaat bij dochterbedrijf PARO, een nieuwe, state-of-the-art scheidingslijn in bedrijf die grondstoffen uit restafval halen. Restafval dat in de huidige praktijk wordt verbrand. De gescheiden afvalstromen bestaan onder meer uit verschillende plastics en folies, verschillende houtsoorten, metalen en papier. “Wat overblijft is echt ‘rest van de rest’”, aldus Arends. ”De volgende stap is om dit verder te splitsen met het oog op een zo efficiënt mogelijke eindverwerking. En daar zit de potentie van restafval gedurende de energietransitie.”

Wat is het?

Niet recyclebaar plastic omzetten in brandstof

Wat heeft het project nodig?

Betere definitie van nuttige toepassing. Op dit moment wordt de efficiënte route van Paro en IES nog steeds in dezelfde schaal als verbranding ingedeeld, terwijl het bijna 2,5 keer zo efficiënt is. Idealiter wordt het project gekwalificeerd als chemische recycling.

Wat is de opleverdatum?

Medio 2021

< terug naar projecten kaart