Athos

Athos is een project voor de ontwikkeling van een openbaar CO2-netwerk in het Noordzeekanaalgebied voor CCUS: het afvangen en transporteren van CO2, om te gebruiken of op te slaan onder de Noordzee. Hiermee levert Athos een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.

 

Athos is een project voor de aanleg van een basisinfrastructuur in het Noordzeekanaalgebied, voor het afvangen en transporteren van CO2 om te gebruiken of op te slaan onder de Noordzee. Athos staat voor Amsterdam-IJmuiden CO2 Transport Hub & Offshore Storage en is een samenwerkingsverband van Gasunie, EBN, Tata Steel en Port of Amsterdam.

Nederland heeft heldere klimaatdoelstellingen neergezet met de ondertekening van het akkoord van Parijs. Het kabinet heeft als doel gesteld om CO2-emissies in Nederland met 49% te reduceren in 2030 (t.o.v. 1990). Afvang, gebruik en opslag van CO2, oftewel CCUS, is een belangrijk middel om deze doelen te behalen en daarom ook opgenomen in het Klimaatakkoord.

Gasunie, EBN, Tata Steel, en Port of Amsterdam willen een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Hun gezamenlijke expertise biedt een unieke kans om een CCUS-infrastructuur te realiseren. Tata Steel gaat CO2 afvangen, Gasunie heeft ervaring met infrastructuur en transport, EBN heeft kennis van de ondergrond & opslag en Port of Amsterdam faciliteert bedrijven in het havengebied. Onder de projectnaam Athos onderzoeken de partijen gezamenlijk de technische, economische,  juridische en maatschappelijke haalbaarheid van zo’n infrastructuur.

Lees meer op athosccus.nl


Wat is het?

Athos is een project voor de aanleg van een basisinfrastructuur in het Noordzeekanaalgebied, voor het afvangen en transporteren van CO2 om te gebruiken of op te slaan onder de Noordzee. Athos staat voor Amsterdam-IJmuiden CO2 Transport Hub & Offshore Storage en is een samenwerkingsverband van Gasunie, EBN, Tata Steel en Port of Amsterdam.

Wat heeft het project nodig?

Nederland heeft heldere klimaatdoelstellingen neergezet met de ondertekening van het akkoord van Parijs. Het kabinet heeft als doel gesteld om CO2-emissies in Nederland met 49% te reduceren in 2030 (t.o.v. 1990). Afvang, gebruik en opslag van CO2, oftewel CCUS, is een belangrijk middel om deze doelen te behalen en daarom ook opgenomen in het Klimaatakkoord.

Wat is de opleverdatum?

Onder de projectnaam Athos onderzoeken de partijen nu gezamenlijk de technische, economische,  juridische en maatschappelijke haalbaarheid van zo’n infrastructuur.

Lees meer op athosccus.nl