Webinar Regioplan NZKG op woensdag 1 juli 12.00 – 13.00 uur

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het Regioplan NZKG. Het Regioplan NZKG geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de industrie in het Noordzeekanaalgebied. De energietransitie is in volle gang dus is het een levend document. Het Regioplan zoals het er nu ligt beschouwen we als een concept. Het komende jaar willen we gaan gebruiken om gezamenlijk richting te gaan geven aan de uitvoering. Waar gaan we als regio op inzetten? Hoe kunnen we op een realistische, betaalbare manier verduurzamen? Hoe kunnen we door samenwerking synergie bereiken en de regio sterk positioneren? Wat vragen we hiervoor aan het Rijk? Belangrijke vragen die voor elk bedrijf, groot en klein, relevant zijn. We zouden hierover graag het gesprek aangaan, maar ook even stilstaan bij het mooie Regioplan dat we samen hebben neergezet!

 

Op 22 juni zal het Regioplan NZKG worden vastgesteld door het Bestuursplatform Energietransitie NZKG. Dit is het regionale samenwerkingsverband waarin Provincie Noord-Holland, de gemeenten in het NZKG, ministeries BZK en EZK, de netbeheerders TenneT, Liander en Gasunie, Port of Amsterdam, Tata Steel, Vattenfall en de ORAM vertegenwoordigd zijn. Het Regioplan NZKG zal daarna met de Regioplannen van de andere industrieclusters worden aangeboden aan het Kabinet. Na de zomer wordt een Kabinetsreactie verwacht. Hiervan houden we u op de hoogte.

Het webinar zal aanvangen met een openingswoord van Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Klimaat en Energie. Daarnaast zal Gertjan Lankhorst, voorzitter van het Koplopersoverleg, vertellen over de context van het Regioplan en het Koplopersoverleg. RVO en EZK zullen informatie geven over de verschillende subsidieregelingen waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen.

U kunt aanmelden voor de webinar bij Lonneke Graas