Webinar Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied

De Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) geeft zowel de industrie als de netbeheerders en het Rijk meer inzicht in de verduurzamingsplannen van de bedrijven in het NZKG. De ambitie is om de huidige CO2-uitstoot te halveren in 2030 en naar bijna nul terug te brengen in 2050.

Na het indienen van de CES op 15 september jl. staan we aan het begin van de volgende stap, de uitvoeringsfase. Wat is er nodig is om de ambitie en de projecten te realiseren? Tijdig beschikbare energie-infrastructuur, voldoende aanbod van energie, maar ook financiële middelen en oplossing van knelpunten in wet- en regelgeving. Dit vraagt om intensieve samenwerking tussen industrie, netbeheerders en overheden.

In het webinar op 3 november bespreken we onder meer de recente ontwikkelingen rondom Tata Steel, de landelijke backbone waterstof, wat de hoge CO2 en gasprijs betekent voor de energietransitie in het gebied en welke vervolgstappen nodig zijn om gezamenlijk tot uitvoering van de ambities te komen. In de uitzending zijn te gast: Annemarie Manger van Tata Steel, Eduard de Visser van Port of Amsterdam, Edward Stigter Gedeputeerde klimaat en energie bij Provincie Noord-Holland en voorzitter van het Bestuursplatform Energietransitie NZKG, wethouder Nevin Özütok van gemeente Beverwijk, Eric Nederhand van Zaanstad Maakstad, Paul van Engelen van Alliander en Carolien Gehrels voorzitter Uitvoeringstafel Industrie van het Klimaatakkoord.

Programma

20.00 uurIn gesprek over de Cluster Energie Strategie; wat staat er in de CES, wat is de regionale opgave en hoe dragen de regionale ambities bij aan de nationale doelstellingen?
20.10 uurIn gesprek over de betekenis van de aangekondigde waterstofroute van Tata Steel voor de energietransitie in de regio.
20.30 uurIn gesprek over kansen en knelpunten elektriciteitsinfrastructuur; waar zitten de knelpunten en waar kunnen en moeten de oplossingen gevonden worden?
20.45 uurIn gesprek over vervolgstappen onderweg naar 2030, hoe geven we invulling aan de ambities, gaan we de projecten realiseren en wie doet wat?
21.00 uurEinde

Aanmelden

Graag nodigen we u uit voor het webinar op woensdag 3 november. Aanmelden kan t/m 1 november. U heeft de keuze tussen digitaal of fysiek bijwonen. Er zijn 55 plaatsen beschikbaar in de zaal van de studio in Amsterdam (Pakhuis de Zwijger New Metropolis Zuidoost). We willen u erop wijzen dat u uw QR-code van de CoronaCheck app moet laten zien als u de opname bij wilt wonen. Online deelname is onbeperkt. Terugkijken is ook mogelijk, na afloop plaatsen we de beelden op www.noordzeekanaalgebied.nl

Tot woensdag 3 november!