Webinar TET 29 oktober – Deep dive in de Noordzee

Een nieuw seizoen gaat van start op 29 oktober met een nieuw webinar met weer twee boeiende TET’s. Van de Noordzee tot LNG!

 

#TET 1 Deep dive in de Noordzee met systeemintegratie en energieopslag 

De Noordzee gaat een cruciale rol spelen in de energietransitie. Door alle vormen van energieproductie en infrastructuren in de Noordzee slim te koppelen, komt het doel van een klimaatneutraal energiesysteem snel dichterbij. Bovendien zijn door systeemintegratie op de Noordzee miljarden euro’s te besparen. Op 29 oktober maken we in de discussie een ‘deep dive’ in de Noordzee! We vragen René Peters (TNO) welke concrete kansen dit voor het Noordzeekanaalgebied biedt en welke top drie call for action nodig is om deze potentie waar te maken. De horizon naar groene waterstof is wel langere termijn. Kirsten Barnhoorn (FinCo Fuel Group) geeft haar visie op de transitie naar low carbon transportbrandstoffen, immers deze kunnen nu al sterk bijdragen aan de energietransitie. Ook gaat ze hierbij in op de rol van de opslagsector hierbij op korte en middellange termijn. Call voor action: welke eisen dit stelt aan de opslag en logistiek?

#TET 2 Nederlandse installatie bio-LNG  

Joop Suurmeijer (Orgaworld) licht toe hoe Renewi in heel Nederland organisch afval inzamelt en omzet in biogas. Een deel van dit gas gaat Renewi leveren aan Nordsol voor de productie van bio-LNG. Nordsol heeft een compacte installatie waarmee het biogas wordt omgezet naar bio-LNG. Shell zal de bio-LNG vervoeren naar nabijgelegen Shell LNG-stations om klanten te voorzien van bio-LNG. Renewi, Nordsol en Shell hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een Nordsol-installatie op een Renewi-locatie. De installatie zal naar verwachting halverwege 2021 de eerste bio-LNG produceren.  

“Onze bio-LNG is een schone en veilige brandstof tegen een betaalbare prijs,” zegt CEO Jerom van Roosmalen van Nordsol.“Deze samenwerking is een mooie eerste stap om bio-LNG in Nederland mainstream te kunnen maken. Met onze partners bieden we een waardevol alternatief naast groengas.” 

Programma

08:45 uur:Opening door gedeputeerde Zita Pels – Provincie Noord-Holland  
08:55 uur:#TET 1 Kansen voor het Noordzeekanaalgebied en nieuwe energieopslag 
René Peters, directeur new energies & gastechnologie – TNO 
Kirsten Barnhoorn, director renewables – FinCo Fuel Group
09:25 uur:#TET2 Bio-LNG lokaal produceren 
Joop Suurmeijer, Manager Strategic Accounts & Innovatie – Orgaworld
09:50 uur:Wrap up door Giulietta Cohen, programmamanager TET Amsterdam – ORAM
10:00 uur: Einde 


Wilt u meer informatie? Download het rapport: ‘Unlocking potential of the North Sea