5 Vragen aan …

In onze rubriek ‘5 Vragen aan …’ stellen de leden van de Raad van Advies van TET Amsterdam zich voor. Dit keer Anouk van Loon.

1. Wie ben je en wat is je functie?

Mijn naam is Anouk van Loon, transition officer bij TATA Steel in IJmuiden.

2. Wat doe je bij TATA Steel?

Ik ben verantwoordelijk voor de relaties met de buitenwereld voor onze decarbonisatie en energietransitie projecten. Het gaat om de link tussen Tata Steel en overheden (regionaal en nationaal en in Brussel), de utility providers, netwerkbeheerders en potentiële partners.

3. Wanneer hoorde je voor het eerst over energietransitie?

Dat is echt al lang geleden. Mijn man heeft sinds 2010 een eigen adviesbedrijf op het gebied van elektrisch vervoer. Hierdoor heb ik al in een vroeg stadium mee kunnen krijgen dat deze energietransitie allesomvattend is. Of het nu gaat over elektrisch vervoer of het verduurzamen van de staalindustrie, het raakt ons allemaal en het zal grote impact hebben op onze samenleving. Ik vind het interessant om in de energiewereld bezig te zijn. En bij Tata Steel, een van de grote CO2-uitstoters van Nederland, kan ik echt impact maken.

4. Wat hoop je dat TET Amsterdam bereikt?

TET biedt een platform waarin bedrijven van elkaar kunnen leren. Ik hoop dat we samen de energietransitie van het Noordzeekanaalgebied vorm kunnen geven en tegelijkertijd de waterstofeconomie een boost geven.

5. Wanneer is de energietransitie in jouw ogen een succes en wat is daar nog voor nodig? 

Energietransitie is een succes als we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunnen afbouwen. Maar daar is nog héél véél voor nodig. Het is cruciaal dat we een kosteneffectieve manier vinden waarmee we elektriciteit kunnen bewaren zodat we zorgen voor leverzekerheid, ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait.