Nieuws

Groene productie staal
26 november 2021
Uit de onafhankelijke studie van Roland Berger blijkt dat de ambitie van Tata Steel om in 2030 staal te maken met waterstof haalbaar is. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van FNV en Tata Steel om te toetsen of het plan Groen Staal van de FNV en de werknemers realistisch is.
Pleidooibrief Hydrogen Hub
26 november 2021
ORAM is onderdeel van Hydrogen Hub. Dit samenwerkingsverband streeft naar een sterke, energieneutrale industrie en economie op basis van waterstof. Een van de eerste wapenfeiten is de pleidooibrief naar het demissionaire kabinet voor extra middelen.
De Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied (CES NZKG)
4 november 2021
De Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) geeft zowel de industrie als de netbeheerders en het Rijk meer inzicht in de verduurzamingsplannen van de bedrijven in het NZKG. De ambitie is om de huidige CO2-uitstoot te halveren in 2030 en naar bijna nul terug te brengen in 2050.
Webinar Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied
20 oktober 2021
De Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) geeft zowel de industrie als de netbeheerders en het Rijk meer inzicht in de verduurzamingsplannen van de bedrijven in het NZKG.
Amsterdam en de klimaatdoelen
20 oktober 2021
De ambities zijn groot. In 2030 moet Amsterdam 55 procent minder CO2 uitstoten en 80 procent van de elektriciteit moet worden opgewekt uit zonne- en windenergie. Langzaam krijgt de transitie zoals de gemeente die voor ogen heeft gestalte.
Een behouden vaart voor de energietransitie
18 oktober 2021
Een TET-rondvaart door de Amsterdamse haven. Op de agenda: de energiedoelstelling voor 2030, een klimaatneutraal Europa. De transitie naar duurzame bronnen van energie kent op meerdere vlakken uitdagingen.
Future of fuels
15 oktober 2021
Donderdag werd de eerste Nederlandse bio-LNG-installatie in Amsterdam geopend door Koning Willem Alexander bij ORAM-lid Renewi in Amsterdam Westpoort. De installatie levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de haven. We stelden Giulietta Cohen, programmamanager Energy & Circulair bij ORAM, drie vragen hierover.
TET vertegenwoordigd op World Hydrogen Congress in Amsterdam
27 september 2021
Van 4 t/m 6 oktober strijkt de internationale waterstofgemeenschap neer in Amsterdam tijdens het World Hydrogen Congress en TET is van de partij.
TET: Energy sharing & Fit for 55
17 september 2021
Energietransitie is bij uitstek een gezamenlijk proces. Het is ook een weerbarstig proces vol barrières, maar ook vol kansen. Twee thema’s komen samen in deze TET: de urgentie voor voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet en 55% CO2 besparing in 2030.
Port of Amsterdam benoemt Chief Investment Officer om transitie-ambitie te realiseren
3 september 2021
Dorine Bosman (58) treedt met ingang van 1 oktober 2021 als Chief Investment Officer (CIO) toe tot de directie van Port of Amsterdam. Met deze benoeming krijgt het havenbedrijf een driehoofdige statutaire directie.
Primeur AMA bij TET
1 juli 2021
De laatste TET voor de zomer was een bijzondere. Misschien omdat het de laatste online versie was, maar vooral omdat er een primeur was: een TET over de AMA (Advanced Methanol Amsterdam) fabriek – de eerste in z’n soort ter wereld – die in de haven van Amsterdam komt te staan.
TET: CO2 Reductieprojecten op de kaart
8 juni 2021
Voor een goede start van het zomerreces nemen Giulietta Cohen van ORAM en Stephanie Kool-Claessens van Nobian u vanuit de Portstudio graag mee in een Talks Energie Transitie op donderdag 1 juli. Concrete projecten op de kaart zetten die leiden tot CO2 reductie, daar zijn we van bij TET.