29 juni 2020

Save the date TET: 29 oktober, de waarde van de Noordzee voor energietransitie

De Noordzee gaat een cruciale rol spelen in de energietransitie. Verdere uitbouw van windparken op zee, offshore productie van waterstof en opslag van CO2 in lege gasvelden. Deze ontwikkelingen maken de Noordzee tot een voorbeeldregio voor Europa, op weg naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050.

 

Deep dive in de Noordzee

Door alle vormen van energieproductie en de infrastructuren slim te koppelen komt dat doel snel dichterbij. Bovendien zijn door systeemintegratie op de Noordzee  miljarden euro’s te besparen. Bij de komende TET-sessie maken we in de discussie een ‘deep dive’ in de Noordzee! We vragen Rene Peters, directeur new energies & gastechnologie van TNO welke concrete kansen dit ons biedt voor het Noordzeekanaalgebied en welke top 3 call for action er is om deze potentie waar te maken. Martine de Beer, new projects en commercial manager van GPS group gaat hierna specifiek in op de rol van de energieopslagsector. Tot slot reflecteert Dorothy Winters, programmamanager offshore wind van AYOP op het thema.

Daarnaast hebben we ruimte voor nog een #TET-project, We versturen de uitnodiging na de zomer.

Wilt u meer informatie? Download het rapport: ‘Unlocking potential of the North Sea